استخدام و بازار کار میهن کار کاملترین و بروز ترین پایگاه اطلاع رسانی اگهی های استخدام در میهن کار سراسر کشور می باشد که با جمع آوری اطلاعات استخدامی از تمامی منابع بازار کار ایران اطلاعات اشتغال و استخدام بروز را در اختیار کار جو قرار می دهد تا از این طریق روند کاریابی و استخدام در بازارکار ایران تسهیل گردد.

اسخدام | آگهی استخدام | جویای کار | کاریابی | کارمند | کارگر | ثبت روزومه | روزمه کاری | بدنبال کار | استخدام دانشجو | استخدام منشی | شرکت نفت | خبر استخدام | استخدام شرکت دولتی

قوانین اداره کار | استخدام کارمند | سایت کار یابی | استخدام | اخبار استخدامی | اخبار استخدام | روزمه خوب | دانلود روزمه کاری | دانلود رایگان نمونه سوالات استخدام

Blue Grey Red

 

 

 

آگهي استخدام سازمان تبليغات اسلامي سال 90 در كل كشور

سازمان تبلیغات اسلامی به منظور تأمین نیروي انسانی متخصص مورد نیاز خود در رشته هاي شغلی ذیل الذکر طبق مفاد قانون مدیریت خدمات کشوري و به استناد مجوز شماره 200/1098 مورخ 1388/2/9 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور از بین جوانان مؤمن و متعهد که واجد شرایط عمومی و اختصاصی استخدامی می باشند از طریق آزمون ، مصاحبه و گزینش به صورت پیمانی براي خدمت در استانها استخدام می نماید.

الف) شرایط عمومی استخدام:
-1 تدین به دین مبین اسلام
-2 تابعیت نظام جمهوري اسلامی ایران
-3 التزام به قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران
- 4 داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت (ویژه آقایان)
-5 نداشتن اعتیاد به دخانیات ، مواد مخدر و سابقه محکومیت جزایی موثر
-6 داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی براي انجام کاري که استخدام می شوند
-7 نداشتن منع استخدام در دستگاه هاي دولتی به موجب آراء مراجع قانونی
-8 داوطلبان استخدام نباید مستخدم رسمی ، ثابت و پیمانی سایر دستگاههاي دولتی و یا بازخرید خدمت باشند.

ب) شرایط اختصاصی استخدام:
حداقل سن 20 سال و حداکثر 30 سال براي مدارك تحصیلی لیسانس، 35 سال براي مدارك تحصیلی فوق لیسانس و 40 سال براي مدارك تحصیلی دکترا تا آخرین روز مهلت ارسال مدارك می باشد.
*تبصره: موارد ذیل به شرط ارائه تائیدیه هاي معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد.
الف)داوطلبانی که در جبهه هاي نبرد حق علیه باطل داوطلبانه (از تاریخ 59/6/31 به  67/5/29) به طور داوطلبانه خدمت نموده اند به میزان حضور در جبهه و همچنین مدت زمان بستري شدن و یا استراحت پزشکی رزمندگان در اثر مجروحیت در جبهه هاي نبرد حق علیه باطل .
ب) افراد خانواده معظم شهداء، آزادگان، مفقود الاثرها و جانبازان از کار افتاده کلی که قادر به انجام کار نمی باشند شامل : همسر، فرزندان ، پدر ، مادر ، خواهر ، برادر تا میزان 5 سال)
ج)داوطلبانی که بصورت غیر رسمی و تمام وقت در دستگاههاي دولتی از تاریخ 57/11/22 به خدمت اشتغال داشته اند به میزان مدت خدمت غیر رسمی آنها.
د) سابقه اشتغال در مشاغل مرتبط تا میزان 5 سال.

ج) مدارك مورد نیاز:
www.ido.ir - تکمیل فرم درخواستشغلاز طریق ورود به سامانه اطلاع رسانی به نشانی
- تصویر آخرین مدرك تحصیلی معتبر ممهور به مهر برابر با اصل (دارندگان مدارك حوزوي می بایست مطابق بخشنامه شماره 5505/د مورخ 71/9/15 شوراي امور اداري و استخدامی نسبت به ارائه مدرك اقدام نمایند. )
- تصویر صفحه اول شناسنامه ( در صورت داشتن توضیحات ، تصویر صفحه آخر) ممهور به مهر برابر با اصل .
- تصویر پشت و روي کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم (ویژه برادران) ممهور به مهر برابر با اصل.
- رسید بانکی مبنی بر پرداخت مبلغ 60000 ریال به حساب جاري 980 خزانه نزد بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی ایران به عنوان حق شرکت در آزمونهاي تخصصی و آزمون علمی داوطلبان استخدام(ایثارگران 50 % مبلغ مذکور را می پردازند و فرزندان شاهد از پرداخت مبلغ مذکور معاف می باشند.)
- مدارك دال بر ایثارگري حسب مورد از مراجع ذیصلاح .
- مدارك دال بر بومی بودن.

د)- نحوه ارسال مدارك و مهلت ثبت نام :
پس از برگزاري آزمون کتبی و کسب حد نصاب امتیاز لازم ، مراتب به قبول شدگان از طریق سایت مذکور ابلاغ خواهد شد. ( سه برابر ظرفیت ) . متعاقب آن ، متقاضیان واجد شرایط اعلام شده در سایت ، باید مدارك لازم را به ترتیب یاد شده در پاکت قرارداده و حداکثر تا پایان وقت اداري تاریخ 90/3/17 با پست سفارشی به نشانی تهران – خیابان طالقانی – میدان فلسطین – ساختمان شماره 506 – طبقه دوم – کارگزینی ارسال نمایند.
به مدارك ناقص و یا مدارکی که پس از مهلت تعیین شده به پست تحویل و یا از هر طریق دیگري ارسال شود ، ترتیب اثر داده نخواهد شد و مدارك ارسالی و وجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی شود.( ملاك تاریخ ارسال مدارك رسید پستی می باشد .)

ه) زمان و محل توزیع کارت و نحوه اعلام نتیجه:
متقاضیان می بایست کارت ورود به جلسه آزمون توانمندیهاي عمومی و تخصصی را پس از تایید اولیه اداره كارگزيني در روزهاي شنبه و يكشنبه مورخ  91/2/9 و 91/2/10 ارديبهشت ماه از طریق سایت مربوطه کارگزینی در روزهاي شنبه و یکشنبه مورخ پرینت و در زمان برگزاري آزمون به همراه کارت ملی براي ورود به جلسه همراه داشته باشند.

مواد آزمون عبارتند از :
الف – آزمون توانمندیهاي عمومی شامل : زبان و ادبیات فارسی – زبان انگلیسی عمومی – ریاضی و آمار مقدماتی – فناوري اطلاعات – معارف اسلامی – اطلاعات سیاسی اجتماعی و مبانی قانونی که به تعداد 100 سوال چهار گزینه اي ( بدون اعمال نمره منفی ) طراحی خواهد شد.
ب – آزمون تخصصی شامل سوالات مرتبط با رشته شغلی مورد درخواست داوطلب می باشد که به تعداد 40 سوال چهارگزینه اي ( بدون اعمال نمره منفی ) طراحی خواهد شد.

ه) تذکرات:
١- ایثارگران شامل جانبازان ، آزادگان و رزمندگانی که 9 ماه متوالی یا 12 ماه متناوب سابقه حضور داوطلبانه در جبهه هاي جنگ تحمیلی دارند و نیز فرزندان و همسر آنان در صورت دارا بودن شرایط مندرج در آگهی ، با رعایت قوانین و مقررات مربوطه از اولویت قانونی به شرح ذیل برخوردار خواهند شد.
-1/1 از کل مجوز استخدامی 30 درصد آن براي استخدام ایثارگران اختصاص دارد که 25 % آن به فرزندان % شاهد ، فرزندان جانباز 50 % و بالاتر و فرزندان آزادگانی که حداقل داراي 5 سال سابقه اسارت دارند و 5 باقیمانده به سایر جانبازان ، آزادگان ، رزمندگان و همسر و فرزندان آنان اختصاص دارد. 25 % سهمیه ایثارگران مذکوراز سوي بنیاد شهید معرفی شده و جذب خواهند شد. فرزندان معظم شاهد و جانبازان 50 % و بالاتر که از سوي بنیاد معرفی نشده اند ، می توانند در این آگهی ثبت نام نموده و در صورت عدم تکمیل سهمیه از باقیمانده سهمیه اختصاصی بهره مند شوند. انتخاب ایثارگران در حد سهمیه تعیین شده به ترتیب نمره کسب شده از بین ایثارگران واجد شرایط که در زمان مقرر ثبت نام نموده اند انجام خواهد شد.
-1/2 استخدام مازاد بر 30 % سهمیه ایثارگران از طریق رقابت با سایر داوطلبان واجد شرایط صورت خواهد گرفت.
1/3 – ایثارگرانی که از بنیاد شهید و امور ایثارگران کارت شناسائی دارند و افراد وابسته به آنان در صورت ارائه تصویر آن نیازي به اخذ و ارائه گواهی از بنیاد مذکور را ندارند.
2 – داوطلبان بومی در استانهاي ایلام ، آذربایجان غربی ، اردبیل ، بوشهر ، سیستان و بلوچستان ، چهارمحال و بختیاري ، خراسان جنوبی ، خراسان شمالی ، خوزستان ، کردستان ، کهکیلویه و بویر احمد و هرمزگان در صورت داشتن شرایط مندرج در آگهی و همچنین کسب حد نصاب نمره لازم در آزمون عمومی و بر اساس نمرات برتر تخصصی می توانند از تسهیلات 50 % سهمیه استخدامی بومی برخوردار شوند.
3 – استفاده از امتیاز بومی براي داوطلبان استخدام الزامی بوده و در صورت برخورداري پذیرفته شدگان از امتیاز فوق ، موظف به سپردن تعهد 10 سال خدمت در محل جغرافیایی مورد تقاضا می باشند.
تبصره : منظور از داوطلبان بومی به افرادي اطلاق می شود که حداقل داراي یکی از ویژگی هاي زیر باشند.
الف) محل تولد داوطلب با محل جغرافیایی مورد تقاضا براي استخدام یکی باشد.
ب) حداقل دومقطع از مقاطع تحصیلی ابتدائی ، راهنمایی و متوسطه را در محل جغرافیایی مورد تقاضا براي استخدام سپري کرده باشد.
ج ) فرزندان پرسنل نیروهاي مسلح در صورتیکه محل 3 سال از سنوات تحصیلی آنها (اعم از ابتدائی ، راهنمایی و دبیرستان) با محل مورد تقاضاي استخدامی یکی باشد نیز بومی تلقی می شوند.
توجه: داوطلب موضوع این بند بایستی مدارك لازم را به همراه سایر مدارك مورد نیاز ارسال دارند.
4 – انتخاب داوطلبان استخدام براي انجام مصاحبه تخصصی حداکثر به میزان 3 برابر ظرفیت مورد نیاز از میان افرادي که حدنصاب نمره آزمون عمومی ( 60 % کل نمره آزمون ) را کسب کرده اند ، به ترتیب بالاترین نمرات آزمون تخصصی انجام خواهد شد.
5 – کسب حد نصاب نمره لازم در آزمون توانمندیهاي عمومی صرفا به منزله تایید صلاحیت عمومی و تصحیح اوراق امتحان بوده و هیچگونه حق استخدامی ایجاد نمی کند و انتخاب داوطلبان بر اساس نمرات آزمون تخصصی و با رعایت اولویت هاي مقرر صورت می پذیرد.
معلولین عادي به شرط دارا بودن شرایط مندرج در آگهی و کسب حد نصاب لازم از 3% سهمیه قانونی مربوطه برخوردار خواهند بود این داوطلبان موظفند از سوي سازمان بهزیستی کشور معرفی نامه لازم را اخذ و همراه سایر مدارك ثبت نام ارسال دارند.
6 – نیروهاي مدت معین سازمان تبلیغات اسلامی بازاي هر سال سابقه خدمت مربوط و مشابه از 2% و حداکثر 20 % کل امتیاز درهر یک ازمراحل آزمون استخدامی بصورت جداگانه برخوردارخواهند شد.
7 – اولویت انتخاب داوطلبان در شرایط یکسان با شاغلین مدت معین سازمان تبلیغات اسلامی خواهد بود.
8 – به مدارك ارسالی توسط دانشجویان و دارندگان مدارك تحصیلی بالاتر و نیز پایین تر از مقاطع تحصیلی اعلام شده در شرایط احراز مشاغل مورد اشاره و همچنین مدارك معادل ( به استثناي مدارك تحصیلی معادل صادره از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور که در آزمون جامع سازمان سنجش آموزش کشور شرکت نموده و قبول شده اند و گواهی مبنی بر امکان ادامه تحصیل در مقطع بالاتر با ارزش علمی دارند ) ترتیب اثر داده نخواهد شد.
9 – مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی و یا ارسال مدارك بصورت ناقص بر عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل امتحان ، مسابقه و جذب محرز شود داوطلب به اشتباه یا به عمد اطلاعات خلاف واقع داده و یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است ، از انجام مراحل بعدي محروم گردیده و در صورت صدور حکم استخدامی ، حکم مزبور لغو و بلااثر می گردد.
10 – مدارك تحصیلی فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی در صورت پذیرفته شدن در آزمون ( حداکثر 2 ماه پس از اعلام نتیجه ) بایستی به تایید سازمان مرکزي دانشگاه مذکور برسد.
11 – انتخاب نهایی پذیرفته شدگان آزمون پس از طی مراحل مصاحبه تخصصی ، گزینش و انجام معاینات پزشکی صورت خواهد گرفت.
-12 شرکت در آزمون رشته شغلی هاي ذکر شده در جدول شماره 2، صرفا براي روحانیون داراي مدرك سطح 2 حوزوي و بالاتر امکان پذیر می باشد.

 

عنوان شغلي:

1-كارشناس امور ديني (32 نفر)

2-كارشناس امور فرهنگي (16 نفر)

3-كاردان امور فرهنگي (1 نفر)

4-كارشناس امور پژوهشي (1 نفر)

عنوان ها شغلي مختص روحانيون داراي مدرك سطح دو علوم حوزوي و بالاتر

1-كارشناس امور ديني (24 نفر)

2-كارشناس امور فرهنگي (26 نفر)

توجه: هرگونه سئوال خود را مي‌توانيد از طريق شماره 66977212-021 با آقاي رشمئي مطرح كنيد. ساعت تماس 14 تا 16

تاريخ پايان ثبت نام روز شنبه 20 اسفند 1390 ساعت 14 مي‌باشد.

شما پس از ثبت نام تا 48 ساعت زمان داريد كه تصاوير مدارك خود را اسكن و وارد نماييد.

جهت كسب اطلاعات بيشتر و مشاهده شهرهاي متقاضي اينجا را كليك نماييد.

جهت ثبت نام و تكميل فرم ثبت نام اينجا را كليك نماييد.

توضیح را اضافه کنید


- نظراتی که به پیشرفت و تعمیق بحث کمک می کنند در مدت کوتاهی پس از دریافت به نظر دیگر بینندگان می رسد.
- نظرات حاوی الفاظ سبک یا هرگونه توهین، افترا، کنایه یا تحقیر نسبت به دیگران منعکس نمی ‏شوند.
- از نوشتن دیدگاهایتان با حروف فینگلیش جدا" خودداری کنید.


اوقات شرعیطراحی و پیاده سازی شده توسط طراحی سایت